Tạo QR Code online miễn phí

Công cụ tạo mã QR Code trực tuyến miễn phí cho website, danh thiếp (name card) hay làm Mật khẩu Wifi, Email, Website, Vị trí, SMS, Số điện thoại... Bạn có thể thêm QR Code có logo, hình ảnh riêng giúp tạo điểm nhất, đặc trưng cho QR Code của bạn

Để tạo điểm nhấn cũng như thu hút bài viết của bạn trên facebook, bạn có thể tạo nhiều kiểu văn bản độc đáo khác nhau tại Công cụ tạo kiểu văn bản trên Facebook, Twitter, v.v

Địa chỉ email để nhận thanh toán
USD
%